Shophouse Sun Ponte Vừa Ở Vừa KINH DOANH Chính thức ra mắt 26 căn

Shophouse Khối Đế The Ponte - Dự án Sun Ponte Resodence Đà Nẵng - 4-2024

Shophouse Sun Ponte (shop đế) vừa ở vừa kinh doanh lần đầu tiên được ra mắt tại Đà Nẵng có pháp lý sở hữu lâu dài. Chỉ duy nhất 26 căn độc bản ngay tại tòa tháp đôi dự án Sun Ponte Residence Đà Nẵng. Chỉ 26 Căn Shophouse tại tòa tháp đôi The Ponte […]